Hays

POWERING THE WORLD OF WORK WITH OUR RECRUITING EXPERTISE POWERING THE WORLD OF WORK WITH OUR RECRUITING EXPERTISE POWERING THE WORLD OF WORK WITH OUR RECRUITING EXPERTISE

POWERING THE WORLD OF WORK WITH OUR  EXPERTISE

Hays Talent Solutions

RESOURCING YOUR WORLD OF WORK

INTELLIGENTLY

Whether it’s driving more value from your flexible workforce or creating effective candidate attraction campaigns to improve access to talent, we believe intelligent workforce management powers business performance.

Developed over twenty years Hays Talent Solutions' expertise in Recruitment Process Outsourcing (RPO) and Managed Service Programs (MSP) deliver improved access to skills, considerable time and cost savings for organisations across the world.

Our international network of offices, including right here in Romania, means we understand local staffing complexities, without losing sight of businesses’ wider objectives.

MSP – Managing temporary and contract workers

Managed Service Programme, Managed Service Provision. Call it what you want. An MSP is when the sourcing, engagement and administration of ‘non-permanent’ resources and tasks is managed by a specialist external provider.

As your expert contingent workforce partner we bring the knowledge that will be your power. From benchmarking rates to ensure you’re not paying too much to setting up best practice processes and checks that ensure your business accesses the right skills when they need them, compliantly.

RPO – Accessing the right people, at the right time

Access to talent holding your business back? Our Recruitment process outsourcing, or RPO solutions, combine art and science to evolve your recruitment processes to better meet your business needs.

We become part of your team, working with your hiring managers and your brand to handle all things related to talent acquisition. Providing you with all the benefits and expertise of a company whose sole business is accessing the best talent.

This could cover all or just part of the recruitment life cycle, supporting you where and when you need it with innovative time saving processes, tools, techniques and technology. Our six stage framework for RPO:

Calendar icon

Plan

Predicting your future talent

 
Attract icon

Attract

Engaging the best talent

 
Select icon

Select

Identifying the right people for your business

 
Recruit icon

Recruit

Developing talent where and when you need it

 
Retain icon

Retain

Progressing your employees

 
Depart icon

Depart

Transitioning your employees

For more information on our workforce management solutions visit our global Hays Talent Solutions website.

Hays Talent Solutions

ALIMENTĂM CU RESURSE LUMEA ÎN CARE SE LUCREAZĂ INTELIGENT

Fie că este vorba de aducerea de valoare în cadrul forței de muncă flexibile sau de crearea atractivității pentru un anumit candidat în campaniile de recrutare pentru a îmbunătăți accesul acestuia la talent, considerăm că managementul inteligent al forței de muncă lansează performanța afacerii.

Dezvoltată de mai bine de 20 de ani, experiența Soluțiilor Hays în Procesele Externalizate de Recrutare (RPO) și Programele de Servicii Gestionate (MSP) oferă acces îmbunătățit la aptitudini, perioade de timp considerabile și economisiri de costuri pentru organizațiile din lumea întreagă.

Rețea noastră internațională de birouri, inclusiv aici în România, dovedește faptul că înțelegem complexitățile angajărilor locale, fără a pierde din vedere obiectivele mari ale companiei.

MSP – Gestionarea angajaților cu contract și a celor temporari

Program de Servicii Gestionate, Furnizare Servicii Gestionate. Numiți cum doriți. Un MSP se produce atunci când stabilirea, angajamentul și administrarea resurselor non-permanente și sarcinile sunt gestionate de furnizorul extern de servicii.

Ca și partener de forță de muncă experimentată, furnizăm cunoștințe care reprezintă puterea. Ratele stabilite se asigură că nu plătiți prea mult pentru procesele practice și verificările care asigură accesul afacerii la aptitudinile potrivite atunci când aceștia au nevoie de ele.

RPO – Accesarea persoanelor corecte, la momentul potrivit

Accesul la talent vă reține afacerea? Externalizare procesului nostru de externalizare, soluțiile RPO combină și știința pentru a evolua procesul de recrutare pentru mai bune necesități ale afacerii.

Devenim parte din echipa dvs. lucrând cu dumneavoastră, angajând manageri pentru a se ocupa de lucrurile legate de achiziția de talente. Vă oferim beneficiile și experiența unei companii ale cărei scopuri sunt obținerea celor mai bune talente.

Aceasta ar putea acoperi tot sau măcar o parte din ciclul de viață, susținându-vă când și unde aveți nevoie, oferindu-vă procese inovatoare de economisire timp, instrumente, tehnici și tehnologie. Cadrul nostru în șase pași pentru RPO:

Calendar icon

Planul

Descoperirea talentelor viitoare

 
Attract icon

Atragerea

Implicarea celor mai bune talente

 
Select icon

Selectia

Identificarea persoanelor potrivite pentru afacerea Dvs

 
Recruit icon

Recrutarea

Dezvoltarea talentelor unde si cand aveti nevoie

 
Retain icon

Mentinerea

Progresarea angajatilor

 
Depart icon

Plecarea

Tranzitia angajatilor

Pentru mai multe informații cu privire la soluțiile de forță de muncă vă rugăm să vizitați pagina de internet Hays Talent Solutions.