Regulament Concurs Manchester City

REGULAMENTUL (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”)

CONCURSULUI “CÂŞTIGĂ UN TRICOU CU AUTOGRAF”

(denumit în cele ce urmează “Concurs”)

I. Organizatorul Concursului

1.  Organizatorul concursului denumit „Câştigă un tricou cu autograf”, denumit în continuare „Concurs” este Hays Specialist Recruitment Romania SRL, cu sediul în Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 63-69, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub numărul J40/1304/2015, C.U.I. R0 34060880, reprezentată legal prin Timur Makhmutov, în calitate de Director General.

2. Concursul se desfaşoară în conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din Regulament, este finală şi obligatorie pentru participanţi.

3. Regulamentul Concursului a fost întocmit şi va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe Website-ul Organizatorului la secţiunea ``Regulament concurs - Câştigă un tricou cu autograf``. Regulamentul constituie un document obligatoriu din punct de vedere juridic care reglementează termenii și condițiile în care va avea loc concursul. Toate celelalte materiale informative, inclusiv publicitate și marketing, sunt doar de natură auxiliară.

4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmând ca respectivele modificări să intre in vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe Facebook.

6. Organizatorul nu îşi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoaşterea Regulamentului şi a modificărilor acestuia de către participanţi, atâta timp cât acestea au fost comunicate şi puse la dispoziţia participanţilor.

7. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului şi nici repararea unui potenţial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

II. Locul desfăşurării competiţiei

Concursul se desfasoară în spaţiul virtual, pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/haysromania, denumită şi pagina de Facebook Hays România, putând fi promovat si pe alte canale de comunicare.

III. Perioada de desfăşurare a Concursului

Concursul se va desfăşura începând cu data de 10 Mai 2021, ora 14:00, până pe data de 25 Mai 2021, ora 23:59.

IV. Participant

1. Un participant la concurs poate fi orice persoană fizică cu capacitate juridică deplină, cu vârsta peste 18 ani, cu reședința pe teritoriul României, care are un cont pe rețeaua socială „Facebook”, denumit în continuare „Participant”.

2. Un participant la concurs nu poate fi o persoană care este angajat sau asociat al Organizatorului, precum și un angajat sau asociat al societatilor afiliate organizatorului, o persoană apropiată de persoanele menționate mai sus, care sunt înțelese ca soți, ascendenți, descendenți, frați, rude până la gradul II, persoane adoptate sau soții acestora.

3. Participarea la concurs este voluntară.

V. Mecanismul desfăşurării concursului

1. Concursul va fi anunțat și se va desfăşura pe rețeaua socială Facebook Hays România, iar debutul concursului va fi marcat de o postare publică realizată de Organizator: „În calitate de partener oficial în recrutare al @ManchesterCity, îţi oferim șansa de a câştiga tricoul original semnat de unul dintre jucătorii tăi preferaţi, Fernandinho! Tot ce trebuie să faci este să devii urmăritor al paginii de facebook @Hays România și să scrii un comentariu la această postare în care să menţionezi cea mai importantă caracteristică / abilitate a manager-ului care te-a inspirat cel mai mult în carieră. Așteptăm răspunsurile până pe 25 Mai, ora 23:59. Câștigătorul va fi anunțat pe 28 Mai. Succes!

2. Pentru a câștiga un tricou (marca Puma, mărimea M) semnat de jucătorul clubului de fotbal Manchester City, Fernando Luiz Roza, în valoare de 340 RON, denumit în continuare „Premiul”, Participantul trebuie să menţioneze cea mai importantă caracteristică / abilitate a manager-ului care l-a inspirat cel mai mult în carieră.

3. Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie să:

a) aibă un profil activ pe Facebook, în conformitate cu definiția acestui concept conținută în regulamentele Facebook, denumit în continuare: „Profil”, stabilit și menținut în conformitate cu Regulamentele publicate de Facebook la https: //www.facebook. com / legal / terms și toate celelalte reguli, politici sau regulamente Facebook;

b) accesaţi pagina de Facebook Hays România - https://www.facebook.com/haysromania/ și apoi:

- citiți regulamentul Concursului publicat pe Website-ul Organizatorului la secţiunea ``Regulament concurs - Câştigă un tricou cu autograf`` de pe www.hays.ro și conținutul acestui Regulament, care poate fi accesat făcând clic pe link-ul furnizat în postările de informare despre Concurs, care vă vor redirecţiona direct la conținutul Regulamentului și

- să începeţi să urmăriţi pagina de Facebook Hays România făcând click pe butonul ``Like`` și

- în perioada de desfăşurare a concursului menţionată la secţiunea ``Perioada de desfăşurare a Concursului`` trebuie să postaţi un comentariu la una din postările publicate de Hays România dedicate prezentului Concurs în care să menţionaţi cea mai importantă caracteristică / abilitate a managerului care v-a inspirat cel mai mult în carieră.

4. O dată ce s-a realizat intrarea în concurs şi Concurentul a lăsat un comentariu la postarea specifică, utilizatorul devine participant la concurs și, în plus, declară că:

a) este adult (cu vârsta de 18 ani sau peste) cu capacitate juridică deplină,

b) citește și întelege conținutul prezentului regulament și acceptă integral dispozițiile acestuia,

c) consimte la prelucrarea datelor sale personale conținute în profilul său de pe facebook.com (nume, prenume, adresă de e-mail) și constituirea informațiilor publice în sensul regulilor de utilizare a datelor publicate de facebook.com la https://www.facebook.com/policy.php de către Organizator în scopul organizării și  desfășurarării Concursului. Prelucrarea datelor de către Organizator se realizează în conformitate cu politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă la https://www.hays.ro/politica-de-confidentialitate.

d) prin participarea la Concurs nu incalcă drepturile terţilor si este liber de orice pretenţii din partea terţilor.

VI. Desemnarea câştigătorului

1. Evaluarea comentariilor publicate de Participanţii la concurs este făcută de către juriului desemnat de Organizatorul competiției format din cel puțin 2 persoane, denumit în continuare „Juriul”

2. Realizând o analiză a tuturor comentariilor, juriul va selecta, la discreția sa, cel mai bun comentariu. Aceştia vor selecta unul dintre cele mai interesante şi mai creative comentarii, care fac obiectul acestui concurs. Autorul acestui comentariu, denumit în continuare „Câștigător”, va primi Premiul.

3. Organizatorul stipulează că condițiile obligatorii pentru obținerea premiului este îndeplinirea criteriilor specificate la punctul V. 3 și 4 din prezentul Regulament

4. Decizia juriului este independentă și definitivă, nu poate fi modificată și nu poate fi contestată de către participanți.

5. În cadrul sesiunii de deliberare a juriului va fi întocmit un proces verbal în care se va consemna decizia juriului. Protocolul va fi întocmit in format electronic.

6. Pentru ca participarea la concurs să fie validă și să poată fi evaluată de Juriu, aceasta trebuie publicată în perioada specificată la punctul III şi să îndeplinească criteriile menţionate la V.3 și, de asemenea:

a) să nu încalce bunele practici adoptate în comunitățile online, inclusiv să nu încalce standardele comunității Facebook disponibile la: https://www.facebook.com/communitystandards;

b) să nu încalce drepturile terților, inclusiv drepturile de autor.

7. Oricine poate publica orice număr de comentarii

8. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude Participanţi de la participarea la concurs dacă:

a) există persoane care participă la concurs folosind mai multe profiluri Facebook,

b) persoanele care participă la concurs folosind un profil Facebook în care a fost furnizată o adresă de e-mail fictivă sau un nume sau prenume fals al unei persoane date,

c) persoanele care au furnizat date cu caracter personal false menționate

d) persoanele care desfășoară activități pentru care se găsește o suspiciune rezonabilă că pot duce la încercări de eludare a regulamentelor sau, în alt mod, încearcă să încalce măsurile de securitate sau regulile de desfășurare a concursului

e) persoanele care desfășoară activități care încalcă interesele legitime ale Organizatorului sau le afectează imaginea sau încalcă principiile coexistenței sociale.

9. Condiția pentru primirea Premiului este să aveți pagina de facebook Hays România printre paginile apreciate (făcând clic pe butonul „Apreciază”) în momentul verificării victoriei.

VI. Acordarea premiului

1. Câștigătorul va fi notificat printr-un comentariu adăugat de Organizator la comentariul postat de Câştigător, care va fi publicat pe 28 Mai 2021.

2. Fiecare participant poate fi premiat o singură dată, indiferent de numărul de comentarii postate

3. În termen de 7 zile de la data publicării rezultatelor competiției, Câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului sub forma unui mesaj privat pe https://www.facebook.com/haysromania/ datele care permit livrarea premiului, adică numele, prenumele, adresa, numărul de telefon. În cazul în care nu primește datele pentru trimiterea premiului, Organizatorul va trimite un mesaj privat Câștigătorului prin facebook.com şi poate suna Câștigătorul pentru a furniza datele cu caracter personal care să permită trimiterea Premiului, marcându-i o perioadă suplimentară de 7 zile, cu condiția ca, după expirarea acestuia, dreptul la Premiu să fie pierdut Organizatorului.

4. Premiul va fi trimis pe cheltuiala Organizatorului la adresa indicată de Câștigător în termen de 30 de zile de la data anunțării rezultatelor Concursului. Dacă adresa indicată de Câștigător se dovedește a fi incorectă și coletul cu Premiul este returnat expeditorului din acest motiv, Organizatorul va contacta destinatarul coletului prin e-mail, telefon sau mesaj privat pe facebook.com pentru a solicita din nou adresa de corespondență corectă pentru a livra Premiul, alocând o perioadă suplimentară de o zi pentru indicarea corectă a datelor. Nerespectarea datelor în termenul specificat va duce la pierderea dreptului la atribuire. Dacă, ca urmare a furnizării din nou a datelor despre adresă, se dovedește că și datele furnizate din nou sunt incorecte, Organizatorul va suna Câștigătorul pentru a colecta Premiul personal în termen de 5 zile de la data primirii notificării către adresa de e-mail a persoanei respective sau sub forma unui mesaj privat, cu condiția ca după acest termen, dreptul la Premiu să fie pierdut.

5. Câștigătorul nu poate solicita ca Premiul să fie transformat într-un echivalent în numerar sau în orice altă formă de compensare.

6. Câștigătorul nu poate transfera dreptul la Premiu unei terțe părți.

7. Câștigătorul poate renunța la dreptul la Premiu. Într-un astfel de caz, dreptul la Premiu este transferat Organizatorului.

VII. Reclamaţii

1. Orice reclamații referitoare la modul de desfășurare a concursului trebuie raportate de către participanți în scris în timpul concursului, dar nu mai târziu de un an de la data anunțării rezultatelor concursului, la adresa organizatorului, cu o notă: Competiție [...]"

2. Reclamațiile privind transferul Premiului pot fi depuse în perioada menţionată mai sus.

3. O reclamație scrisă trebuie să includă numele, prenumele, adresa de e-mail și adresa completă a participantului, precum și o descriere detaliată și motivul reclamației.

4. Reclamațiile vor fi luate în considerare imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii lor de către Organizator.

5. Participantul este notificat cu privire la decizia organizatorului prin poștă recomandată trimisă la adresa prevăzută în reclamație în termen de 14 zile de la data depunerii reclamației.

6. Reclamațiile depuse după termenul specificat la punctul 1 nu vor fi luate în considerare.

 

Proces-verbal de jurizare a concursului
“CÂŞTIGĂ UN TRICOU CU AUTOGRAF”

Astazi, 27.05.2021, juriul desemnat de organizatorul Hays Specialist Recruitment Romania SRL, compus din Georgiana Grama, Andrei Gradinaru, Timur Makhmutov, reunit prin videoconferinta, în urma deliberărilor decide:
 
1.    Constată încheiată perioada de desfășurare a concursului;
2.    Declară câștigător al concursului pe Iulian Tănaşcu, pe baza mesajului “Empatia. Am intalnit multi manageri deloc empatici, dar cei de la care am invatat cel mai mult, atat eu cat si ceilalti colegi ai mei, au fost cei empatici, care s-au pus in locul nostru, ne-au oferit increderea si sprijinul lor si am reusit fiecare sa fim performanti si eficienti.” postat la data de 15.05.2021.
 
Membru 1
Georgiana Grama
 
Membru 2
Andrei Gradinaru
 
Membru 3
Timur Makhmutov