Candidates - Business Services

Business Services (SSC & BPO)

 

Căutați o nouă provocare în industria Business Services? Consultanții Hays au dezvoltat o expertiză în acest domeniu. Astfel că, se pot baza pe cunoștințele acumulate despre această piață pentru a vă prezenta oportunitățile potrivite. Aruncați o privire asupra locurilor disponibile și setați căutarea ca alertă pentru a fi la curent și a primi notificări online, imediat cum apare un nou loc de muncă în acest domeniu.

Nu aveți timp să căutați? Nu vă faceți griji. Ne puteți trimite CV-ul dumneavoastră și vă vom examina oportunitățile carierei.

HaysSearchForm Portlet

Candidate jobs module

O eroare a apărut în timpul procesării șablonului.
The following has evaluated to null or missing:
==> assetEntryLocalService.getjobs("keyword", specialismId, subSpecialismId, countJobs, locale) [in template "20115#20151#81915" at line 66, column 32]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign getResponse = assetEntryLocal... [in template "20115#20151#81915" at line 66, column 9]
----
1<#assign FeaturedEmployerTitle = FeaturedEmployerTitle.getData()> 
2<#assign PopularSearchesTitle = PopularSearchesTitle.getData()> 
3<#assign LatestJobsTitle = LatestJobsTitle.getData()> 
4<#assign tabsLabels = ""> 
5<#assign featuredCount = 0> 
6<#assign latestJobsCount = 0> 
7<#assign assignedCategoriesIds = ""> 
8<#assign assignedCategoriesNames = ""> 
9<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
10<#assign plId = layout.getPlid()> 
11<#assign layoutEntry = assetEntryLocalService.fetchEntry("com.liferay.portal.kernel.model.Layout", plId)> 
12<#assign assetCategories = layoutEntry.getCategories()/> 
13 
14<#assign keyword = ""> 
15<#assign subSpecialismId = "">  
16<#assign specialismId = ""> 
17<#assign parentPlid = layout.getParentPlid()> 
18 
19<#if FeaturedEmployerTitle != ""> 
20  <#assign FeaturedEmployerTitle += ','>  
21	<#assign featuredEmployerService = serviceLocator.findService("com.hays.employer.service.HaysFeaturedEmployerLocalService") /> 
22	<#assign totalCount = 6 > 
23	<#assign groupIdVal = groupId?c > 
24	<#assign targetAudience = "common,jobseeker" > 
25	<#list assetCategories as cat> 
26    <#assign catName = cat.getCategoryId()> 
27    <#assign catName += '|'> 
28    <#assign assignedCategoriesIds += catName> 
29	</#list> 
30	<#assign assignedCategoriesIds = assignedCategoriesIds?keep_before("|")/> 
31	<#assign response = featuredEmployerService.getFeaturedEmployers(assignedCategoriesIds, groupIdVal, targetAudience, totalCount)> 
32	<#if response.EmpResult??> 
33		<#assign EmpResultArray = response.getJSONArray("EmpResult")> 
34		<#assign featuredCount = EmpResultArray.length()>	 
35		<#if featuredCount !=0> 
36			<#assign tabsLabels += FeaturedEmployerTitle>  
37		</#if> 
38	</#if> 
39</#if> 
40 
41<#if LatestJobsTitle != ""> 
42	<#assign LatestJobsTitle += ','> 
43	<#assign LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
44	<#assign nodeId = LayoutLocalService.getLayout(parentPlid).getExpandoBridge().getAttribute("NodeId")> 
45	<#list assetCategories as cat> 
46    <#assign catName = cat.getName()> 
47    <#assign catName += '|'> 
48    <#assign assignedCategoriesNames += catName> 
49	</#list> 
50	<#assign assignedCategoriesNames = assignedCategoriesNames?keep_before("|")/> 
51	<#if nodeId == "job-seeker"> 
52		<#assign specialismId = assignedCategoriesNames> 
53	<#else> 
54		<#assign subSpecialismId = assignedCategoriesNames>  
55	</#if> 
56	<#assign ucmLocaleKey = themeDisplay.getLocale()+"."+siteType+"."+"ucmLocale"> 
57	<#assign projectSURLKey = "Mobile_URL_" + locale.getCountry()> 
58	<#if (siteType != "Expert")> 
59		<#assign projectSURLKey = projectSURLKey + "_"+ siteType> 
60	</#if> 
61	<#assign locale = propsUtil.get(ucmLocaleKey)/> 
62	<#assign GCSLocales = propsUtil.get("GCSLocales")/> 
63	<#assign projectSURL = propsUtil.get(projectSURLKey)/> 
64	<#assign countJobs = "5"> 
65	<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.hays.service.jobs.service.HaysJobsLocalService")/> 
66	<#assign getResponse = assetEntryLocalService.getjobs("keyword", specialismId, subSpecialismId, countJobs, locale)> 
67	<#if getResponse?? && getResponse.result??> 
68		<#assign getResponseResult = getResponse.result> 
69		<#if getResponseResult.resultCount gt 0> 
70			<#assign getResponseResultArray = getResponseResult.getJSONArray("jobs")> 
71			<#assign latestJobsCount = getResponseResultArray.length()> 
72			<#if getResponseResultArray.length() < 5> 
73				<#assign countJobs = getResponseResultArray.length()> 
74			</#if> 
75			<#if latestJobsCount != 0> 
76				<#assign tabsLabels += LatestJobsTitle> 
77			</#if> 
78		</#if> 
79	</#if> 
80</#if> 
81 
82<#if PopularSearchesTitle != ""> 
83	<#assign PopularSearchesTitle += ','> 
84	<#if Label.getSiblings()?has_content> 
85		<#assign tabsLabels += PopularSearchesTitle> 
86	</#if> 
87</#if> 
88	 
89<#if tabsLabels != ""> 
90	<div class="box"> 
91		<div class="hays-tabs"> 
92		<#assign tabsLabels = tabsLabels?keep_before_last(",")/> 
93		<@liferay_ui["tabs"] 
94		names=tabsLabels 
95		param=tabs2 
96		refresh=false 
97		type=tabs 
98
99		 
100		<#if FeaturedEmployerTitle != "" && featuredCount !=0> 
101			<@liferay_ui["section"] > 
102			<ul class="list emp-list"> 
103			<#list 0 ..< featuredCount as i> 
104				<#assign empTitle = EmpResultArray.get(i).title> 
105				<#assign empArticleId = EmpResultArray.get(i).articleId> 
106				<#assign empUrl = EmpResultArray.get(i).empUrl>  
107				<#assign empImage = EmpResultArray.get(i).image> 
108				<li class="${empArticleId}"><a href="${empUrl}" target="_blank"><img src="${empImage}" alt="${empTitle}"></a></li> 
109			</#list> 
110			</ul> 
111			<#assign privateLayout = false> 
112			<#assign LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
113			<#assign layouts = LayoutLocalService.getLayouts(groupId, privateLayout)> 
114			<#assign featureEmployerPageUrl = "/"> 
115			<#if (layouts?size > 0)> 
116				<#assign featuredEmpSectionFound = 0> 
117				<#list layouts as layout> 
118					<#if layout?? && featuredEmpSectionFound == 0> 
119						<#assign nodeIdFeatured = layout.getExpandoBridge().getAttribute("NodeId")> 
120						<#if (nodeIdFeatured??)> 
121							<#if (nodeIdFeatured == "featured-employer")> 
122								<#assign featuredEmpSectionFound = 1> 
123								<#assign featureEmployerPageUrl = layout.getFriendlyURL()> 
124								<#assign portalurl= themeDisplay.getURLPortal() > 
125								<#if portalurl?contains("expertcontrib")> 
126									<#assign featureEmployerPageUrl= "/web"+themeDisplay.getSiteGroup().getFriendlyURL()+ featureEmployerPageUrl > 
127								</#if> 
128							</#if> 
129						</#if> 
130					</#if> 
131				</#list> 
132			</#if> 
133			<a class="btn" href="${featureEmployerPageUrl}">${languageUtil.get(themeDisplay.getLocale(), "lr_featuredEmployersTitle")}</a> 
134			</@> 
135		</#if> 
136		 
137		<#if LatestJobsTitle != "" && latestJobsCount != 0 > 
138			<@liferay_ui["section"]> 
139			<ul class="list sponsored-list"> 
140			<#list 0 ..< countJobs?number as i> 
141				<#assign JobUrl = getResponseResultArray.get(i).jobRequisitionId> 
142				<#if GCSLocales?contains(locale)> 
143					<#assign JobUrl += "?jobSource=HaysGCJ"> 
144				</#if> 
145				<#assign jobtitle = getResponseResultArray.get(i).title> 
146				<#if getResponseResultArray.get(i).getJSONObject("nonFilterableCustomFields").has("xLocationDescription")> 
147					<#assign location = getResponseResultArray.get(i).getJSONObject("nonFilterableCustomFields").getJSONObject("xLocationDescription").getJSONArray("values").getString(0)> 
148				<#else> 
149					<#assign location = ""> 
150				</#if> 
151				<li><a href="${JobUrl}"><strong>${jobtitle}</strong><small><p>${location}</p></small></a></li> 
152			</#list> 
153			</ul> 
154			<a class="btn" href="${projectSURL}${propsUtil.get("SEARCH")}?q=hays&amp;specialismId=${specialismId}&amp;subSpecialismId=${subSpecialismId}"><span>${languageUtil.get(themeDisplay.getLocale(), "lr_latestAllJobs")}</span></a> 
155			</@> 
156		</#if> 
157		 
158		<#if PopularSearchesTitle != ""> 
159			<@liferay_ui["section"]> 
160			<#if Label.getSiblings()?has_content> 
161				<ul class="list arrow-list"> 
162				<#list Label.getSiblings() as cur_PopularSearchesContent> 
163					<li ><h3><a target="_blank" href="${cur_PopularSearchesContent.Link.getData()}">${cur_PopularSearchesContent.getData()}</a></h3></li> 
164				</#list> 
165				</ul> 
166			</#if> 
167			</@> 
168		</#if> 
169		</div> 
170	</div> 
171</@> 
172</#if> 

Career advice right hand block

Sfaturi de carieră

Resursele noastre acoperă totul, de la căutarea inițială până la negocierea salariilor.

Looking to recruit

Doriți să recrutați?

Persoanele pe care doriți să le cunoașteți, colaborează deja cu noi.